Județul Arges face un pas înainte pentru dezvoltare.

DESPRE PROIECT Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Arges

apa arges

S.C Apa Canal 2000 S.A. Pitesti – operatorul regional pentru judetul Arges – beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila acordata pentru implementarea proiectului “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”. Proiectul, finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu prin Axa prioritara 1 –“Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”, se va derula pe o perioada de 47 de luni, avand o valoare totala eligibila de 434.205.197 lei, din care 324.736.033 lei reprezinta contributia nerambursabila a Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune.

Populatia beneficiara a proiectului va fi de aproximativ 224.000 locuitori, dupa cum urmeaza:

Obiectivul general al proiectului este de a furniza o strategie locala pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata in vederea atingerii tintelor negociate de Romania in cadrul de pre si post-aderare la Uniunea Europeana, referitoare la tratarea apei uzate urbane.

OBIECTIVE Principalele obiective specifice ale proiectului sunt:

Obiectivul 1 – Implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate urbane;
Obiectivul 2 – Conformarea cu Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman;

BENEFICII Ce beneficii aduce noul proiect?
shutterstock_109236203

ACOPERIRE Care este aria de acoperire a proiectului?

acoperire

Investitiile propuse vor duce la cresterea nivelului de acoperire a serviciilor de canalizare-epurare din zona de implementare a proiectului si vor realiza lucrari la sistemele de colectare si epurare apa uzata din toate cele 11 localitati aferente celor 3 aglomerari.

STRUCTURA PROIECT

Proiectul este structurat in 15 contracte din care 4 contracte de servicii si 11 contracte de lucrari. :