Județul Arges face un pas înainte pentru dezvoltare.

DESPRE PROIECT Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Arges

apa arges

S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti – a implementat incepand cu data de 30.01.2012 amplul proiect regional “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges” in valoare de 427.094.037 lei finantat de Comisia Europeana prin Fondul de Coeziune, de la bugetul de stat si local si din contributie proprie.
Proiectul a inclus investitii majore in sistemele de alimentare cu apa si canalizare din judet, vizand imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si a standardelor de mediu contribuind la indeplinirea angajamentelor de aderare a Romaniei la UE asumate prin Capitolul 22 Mediu din Tratatul de Aderare.
In prezent toate lucrarile din cadrul contractelor de lucrari sunt finalizate.
Investitiile din sectorul de alimentare cu apa au vizat executia si reabilitarea surselor de captare, a conductelor de aductiune, a statiilor de tratare, construirea de statii noi de clorinare, rezervoare de apa si statii de pompare, extinderi si reabilitari retele de distributie si implementare sistem SCADA. In sectorul de canalizare-epurare investitiile au avut in vedere extinderi si reabilitari de retele de canalizare, construirea de statii noi de pompare apa uzata si reabilitarea celor existente si construirea si reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate.
In Municipiul Pitesti, Proiectul a continuat si completat prin investitiile sale (doar SEAU Pitesti – instalatie deshidratare namol si aductiuni apa potabila – Firele 1, 2 si 3), actiunile derulate in cadrul Masurii Ex Ispa nr. 2003/RO/16/P/PE026.

OBIECTIVE Principalele obiective specifice ale proiectului au fost:

Obiectivul 1 – Implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate urbane;
Obiectivul 2 – Conformarea cu Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman;

BENEFICII Ce beneficii a adus proiectul implementat?
shutterstock_109236203

ACOPERIRE Care a fost aria de acoperire a proiectului?

acoperire

Investitiile propuse au condus la cresterea nivelului de acoperire a serviciilor de canalizare-epurare din zona de implementare a proiectului si au presupus lucrari la sistemele de colectare si epurare apa uzata din toate cele 11 localitati aferente celor 3 aglomerari.

STRUCTURA PROIECT

Proiectul a fost structurat in 15 contracte din care 4 contracte de servicii si 11 contracte de lucrari. :